دریافت کتابچه راهنمای استفاده از محصولات اندام کار:

ارتز AFO

ارتز پاولیک هارنس

بادی ژاکت

 

دریافت کتابچه راهنمای بیماریها:

پلنتار فاشیاتیس

 

آشنایی با ارتزها:

بریس اسکولیوزی فرانسوی

کفش طبی

 

دریافت کاتالوگ کامل محصولات اندام کار

آشنایی با کلینیک اندام کار

ارتز های ناحیه گردنی و ستون فقرات

ارتزهای ناحیه شانه و آرنج

ارتزهای ناحیه مچ و دست

ارتزهای ناحیه ران و زانو

ارتزهای ناحیه مچ و پا

ارتزهای کف پا و کفی ها

پروتزها

اسکن پا

 
 
 
 
Design by: نرم افزار طراحی و مدیریت پرتال (پورتال) و وب سایت - استارت سایت