پروتز ها

o   Hip and Hemipelvectomy Prosthesis

o   Transfemoral Prosthesis (Above Knee Prosthesis)

o   Knee Prosthesis

o   Transtibial Prosthesis (Below Knee Prosthesis)

o   Partial Foot Prosthesis

o   Shoulder Disarticulation Prosthesis and Forequarter Prosthesis

o   Trans humeral Prosthesis (Above Elbow Prosthesis)

o   Transradial Prosthesis (Below Elbow Prosthesis)

o   Partial Hand Prosthesis

 

Hip and Hemipelvectomy Prosthesis

طرح Canadian  این پروتز به گونه ای می باشد که ضمن ایجاد ثبات در مرحله ایستایی راه رفتن، اجازه فلکشن مفاصل ران و زانو را در مرحله نوسان فراهم می نماید.

سوکت این پروتز توبروزیته ایسکیال را با هدف تحمل وزن کاملا در برگرفته و جهت ایجاد تعلیق مناسب تا ناحیه Iliac Crestامتداد می یابد و در سمت مقابل با هدف ایجاد ثبات داخلی –خارجی، لگن را در بر می­گیرد.

سوکت در انتهای تحتانی- قدامی خود، به مفصل ران پروتزی متصل می شود.

به منظور جلوگیری از هایپراکستنشن در مفصل ران از یک بامپر در پشت مفصل استفاده می شود.

 

 

Description: Hip-Disarticulation-Hemipelvictomy-Prosthesis-128x3001.jpg Description: Hip-Disarticulation-Hemipelvictomy-Prosthesis-Finished-128x300.jpg

Transfemoral Prosthesis (Above Knee Prosthesis)

این پروتز در آمپوتاسیون های بالای مفصل زانو به کار می رود. درمدلهای Modular Endoskeletal(قطعه قطعه) اجزای زیر به کار برده می شوند:

o       مجموعه پا –مچ پا‌‌

o       ساق پا

o       مفصل زانو

o       اداپتور چرخان به منظور تسهیل نشستن بیماران در فضاهای محدود مثل اتومبیل

o       سوکت و سیستم تعلیق

o       واحدTorque-Absorber  ساق که جهت جذب ضربه و کاهش انتقال فشار به عضو قطع شده می باشد.

 

 

 

Knee Disarticulation Prosthesis

 

این پروتز در آمپوتاسیون های اندام تحتانی که در آنها مفصل زانو در محل سطوح مفصلی از یکدیگر جدا می شوند به کار می رود.

 

*در این پروتزها باید از مفصل زانوی چهار محوره استفاده نمود تا با قرارگیری مرکز چرخش آن بالای مفصل زانو آناتومیکی مشکل جلو آمدن پروتز در زمان نشستن را کاهش داد.

 

سایر قطعات این پروتز مشابه پروتز زیر زانو می باشند.

 

 

Transtibial Prosthesis (Below Knee Prosthesis)

این پروتز در آمپوتاسیون های بالای سطح سایم و بویژه زمانی که حدود 5 سانتی متر یا بیشتر از طول استخوان تیبیا باقی مانده باشد به کار می رود.

این پروتز دارای چهار بخش می باشد:

o       مجموعه پا –مچ پا

o       ساق پا

o       سوکت و سیستم تعلیق

 

 

Partial Foot Prosthesis

از این نوع پروتز در آمپوتاسیون های ناحیه پا استفاده می شود. عملکرد اصلی این نوع پروتز فراهم نمودن ظاهر طبیعی و مناسب برای پا پس از عمل قطع عضو می باشد. کمک به انجام حرکت Push-Offدر هنگام راه رفتن و نیز کمک به حفظ تعادل از کاربردهای دیگر این نوع پروتز می باشد.

 

 

Shoulder Disarticulation Prosthesis and Forequarter Prosthesis

این نوع پروتزها در آمپوتاسیون های سطح مفصل شانه مورد استفاده قرار می گیرند و اگرچه مدلهای فانکشنال این پروتزها موجود می باشند ولی بسیاری از بیماران از مدلهای زیبایی و استاتیک بهره می برند. اجزای این پروتز عبارتنداز:

سوکت دارای فریم یا Capاحاطه کننده شانه،Shoulder Unit ، واحد آرنج (Elbow Unit)، سیستم تعلیق، سیستم کنترل _ که به دو شکل Electric-powered , Body-poweredمی تواند باشد_دست جایگزین (Terminal Device)، قطعات بازویی و ساعدی.

 

Trans humeral Prosthesis (Above Elbow Prosthesis)

 

این پروتز در آمپوتاسیون های استخوان بازو به کار می رود و دارای اجزای زیر می باشد:

o       بخش بازویی،

o       واحد آرنج (Elbow Unit)

o       بخش ساعدی،

o        دست جایگزین

 

 

 

Trans radial Prosthesis (Below Elbow Prosthesis)

 

این پروتز در آمپوتاسیون های سطح ساعد دست به کار می رود و دارای اجزای زیر می باشد:

دست جایگزین یا Terminal Device، واحد مچ دست (Wrist Unit)، سوکت مفصل آرنج، سیستم تعلیق (suspension)، سیستم کنترل که به دو شکل می باشد یکی با نیروی بدنی بیمار (Body Powered)و یا با نیروی یک منبع خارجی (Externally Powered)

 

 

 

 

 

Partial Hand Prosthesis

 

این پروتز به منظور ایجاد یک ظاهر طبیعی برای دست و محافظت از قسمتهای حساس و شکننده پوست مثل نقاطی که دارای پیوند پوستی باشند و نیز به منظور بهبود عمل Grasp(گرفتن) در دست به کار می روند.

 

 
 
 
 
Design by: نرم افزار طراحی و مدیریت پرتال (پورتال) و وب سایت - استارت سایت