دستگاه اسکن پا (Foot Scan) دستگاهی بیومکانیکی می باشد که جهت ارزیابی نحوه توزیع فشار در کف پا مورد استفاده قرار می گیرد.

این دستگاه دارای سخت افزار و نرم افزار می باشد. سخت افزار این دستگاه شامل یک صفحه نیروی نیم متری می باشد که دارای 4096 سنسور حساس بوده و از طریق کابل USBبه کامپیوتر متصل می شود. نرم افزار این دستگاه دارای قابلیت نمایش میزان فشار در نقاط مختلف پا می باشد و مشکلات حرکتی و تعادلی بیماران را با کمک خروجی آن می توان استنباط نمود. این نزم افزار کفی مناسب برای جبران وضعیت نامناسب در پای بیمار را پیشنهاد می کند.

از این دستگاه به عنوان یک دستگاه تشخیصی مشکلات بیومکانیکی می توان استفاده نمود که به دنبال آن راه حل درمان ارتزی بوسیله کفی نشان داده می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی شرکت  RsScan بروید.

 

 
 
 
 
Design by: نرم افزار طراحی و مدیریت پرتال (پورتال) و وب سایت - استارت سایت