ارتزهای پیش ساخته ناحیه هیپ و زانو

ارتز ابداکشن ران (HIP Abduction Orthosis)

زانوبند بی حرکت کننده

ارتز دنیس براون

زانوبند نئوپرنی

ارتز ابداکشن ران

نام علمی : HIP Abduction Orthosis

 

عملکرد:

جایگزین Hip Spica Cast

ساپورت نمودن مفصل ران پس از انجام اعمال جراحی

کنترل حرکات فلکشن و اکستنشن ران

ایجاد ابداکشن 10 تا 20 درجه در مفصل ران

 

تجویز:

پس از عمل جراحی تعویض مفصل ران

بی ثباتی قدامی-خلفی در مفصل ران

زانوبند بی حرکت کننده

نام علمی: Knee Immobilizer

 

عملکرد:

ایجاد وضعیت اکستنشن کامل و با کمی فلکشن (10 تا 20 درجه) در مفصل زانو

ساپورت نمودن مفصل زانو

دارای سه تکه مجزا جهت قابل تنظیم بودن با میزان تورم پس از عمل

تجویز:

بی حرکت نمودن زانو پس از اعمال جراحی

آسیب های تاندونی و عضلانی زانو

ارتز دنیس براون

نام علمی: Denis Browne Orthosis

 

عملکرد:

دارای یک بار به اندازه ی عرض لگن بوده که به دو انتهای آن کفش طبی متصل می گردد.

امکان ایجاد زاویهEversion وInversion  در کفش وجود دارد.

 

تجویز

اصلاح واروس یا والگوس در زانو یا مچ و کنترل چرخش اندام

دفورمیتی پاچنبری (  Club Foot )

زانوبند نئوپرنی

نام علمی: Neoprene Knee Support

 

عملکرد:

ایجاد کمی محدودیت حرکتی

ایجاد گرمای موضعی و تسریع گردش خون

 

تجویز:

جلوگیری یا کنترل دررفتگی یا نیمه دررفتگی پتلا در بیمارانی که در Trackingپتلا دچار مشکل هستند

کاهش درد در بیمارانی که دچار تندینیت در تاندون پتلا یا چهارسرران می باشند

بیماران مبتلا به Osgood-Schlatter

بیماران مبتلا به کندرو مالاشی و سایر بیماری های تخریب مفصل پتلوفمورال

 
 
 
 
Design by: نرم افزار طراحی و مدیریت پرتال (پورتال) و وب سایت - استارت سایت