ارتزهای پیش ساخته ناحیه ­ی پا و مچ پا

اسپیلنت شبانه AFO

مچ بند طبی

اسپیلنت هالوکس والگوس

کفش پس از جراحی

کفش بی بکس

کفش طبی

اسپیلنت شبانه AFO

نام علمی: AFO Night Splint

 

عملکرد :

ایجاد فشار قابل تنظیم در جهت دورسی فلکشن در مچ پا ایجاد Stretchدر فاسیای کف پا

تجویز :

Plantar Faciitis

التهاب تاندون آشیل

Overuse injuryدر اندام تحتانی

مچ بند طبی

نام علمی : Ankle Brace

عملکرد:

ساپورت نمودن مفصل مچ پا

محدود نمودن حرکات اینورژن و ایورژن درحالیکه اجازه انجام گرفتن دورسی فلکشی و پلنتار فلکشن را می دهد.

تجویز :

پیچ خوردگی مچ پا

پس از خارج نمودن پا از گچ

اسپیلنت هالوکس والگوس

نام علمی: Hallux Valgus Splint

عملکرد:

اعمال نیرو در جهت ادداکشن در شست پا

کاهش فشار بر روی بورسBunion

به عنوان یک اسپلینت شبانه

تجویز:

هالوکس والگوس

التهاب بورس Bunion

کفش بی بکس

نام علمی: Bebax Shoe

عملکرد:

کنترل قسمت قدامی پا نسبت به قسمت خلفی در صفحه ترانسورس با کمک مفصلی که در سطح تحتانی کفش قرار می گیرد

تجویز:

اصلاح دینامیک دفورمیتی های قدامی پا ، دفورمیتی Club Foot

کفش پس از جراحی

نام علمی: Cast and Post Operative Shoe

عملکرد:

ایجاد حرکت کنترل شده پا جهت محافظت از بافت آسیب دیده

ایجاد بستری نرم و الاستیک جهت جذب ضربه در زمان راه رفتن

تجویز:

شکستگی های مجموعه مچ وپا

پیچ خوردگی های مفصل مچ

Dermatitis

زخم دیابتی در کف پا

استئوتومی

وجود مشکلات عروقی در پا

کفش طبی

نام علمی: Medical Shoe

 

عملکرد:

محافظت از پا در مقابل نیروهای خارجی

گرم نگه داشتن پا

انتقال وزن بدن در زمان راه رفتن

دارای دو نقش اصلی Correctiveو Accomodativeمتناسب با نوع دفورمیتی و وضعیت بیمار

دارای قابلیت اصلاح (Modification)به دو صورت داخلی و خارجی

اصلاحات داخلی:

اضافه نمودن Heel Cushion، لبه در زیر پاشنه

اضافه نمودن پد متاتارسال، پد اسکافوئید

ایجاد Toe Crest

اصلاحات خارجی:

اضافه نمودنBocker Bar ، Metatarsal Bar

اضافه نمودن لبه در زیر کفش، Flare  در زیر کفش

اضافه نمودن Heel Elevation

اضافه نمودنCushion Heel

 

تجویز :

دیابت

کودکان دچار دفورمیتی مادرزادی

درد در کف پا

 

 

 
 
 
 
Design by: نرم افزار طراحی و مدیریت پرتال (پورتال) و وب سایت - استارت سایت