ارتز های سفارشی ساخت ناحیه­ ی مچ و پا

ارتز (Patellar Tendon bearing) PTB

بریس کوتاهShort Leg brace

ارتز FRAFO

ارتز پاتن باتم

ا

 

ارتز (Patellar Tendon bearing) PTB

نام علمی : Axial Resist AFO

 

عملکرد:

وزن گیری از تاندون پتلا و Tibial Flare

انتقال وزن از بخش فوقانی مستقیماً به قطعه کف پایی

 

تجویز :

شکستگی های کالکانئوس

پس از عمل جراحی فیوژن مچ پا

آرتروز دژنراتیو درمفاصل ساب تالار و مچ پا

وجود زخم های دیابتی در کف پا

استئومیلیت کالکانئوس

بریس کوتاهShort Leg brace

نام علمی : AFO

 

عملکرد :

ایجاد ثبات داخلی و خارجی مچ

کنترل نمودن حرکات دورسی و پلانتار فلکشن با توجه به نوع مفصل مچ پا

کاهش تورم زیاد عضلانی(Hypertonicity)

 

تجویز :

بی ثباتی های مچ مثل پیچ خوردگی ها

Drop Foot

بیماران دارای همی پلژی اسپاستیک (سکته ها)

در بیماران مبتلا به TBI, CP, MS

ارتز FRAFO

 

نام علمی : Floor Reaction AFO

 

عملکرد :

اعمال گشتاور اکستانسوری در زانو در مرحله میانی فاز ایستایی

 

تجویز :

ضعف عضله چهار سر ران

ارتز پاتن باتم

نام علمی : Patten – Bottom Orthosis

 

عملکرد :

این ارتز فاقد مفصل مچ می­باشد و به صفحه­ای در قسمت تحتانی کفش متصل می­شود.

پا را کاملاً معلق در هوا نگه می­دارد.

به همراه ارتز PTBو یا ارتز Ischial Weight Bearingبه کار می­رود و وزن را مستقیماً به کف منتقل می­کند.

تجویز :

پیوند پوستی در کف پا

شکستگی­های Hind foot  و ساق و زانو

وجود زخم­های دیابتی در کف پا

 
 
 
 
Design by: نرم افزار طراحی و مدیریت پرتال (پورتال) و وب سایت - استارت سایت